آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

در این دوره شرکت کنندگان با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر  توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، آشنا می شوند.

محتوای دوره:

مفاهيم پولشويي و تأمين مالي تروريسم

استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

ساختار قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايران

مقررات شناسايي ارباب رجوع (CDD-ECDD-SCDD)

مقررات گزارش معاملات و عمليات مشكوك و برخی مصاديق اصلي معاملات و عمليات مشكوك

مدت دوره: 8 ساعت