آموزش مجازی
آموزش مجازی
کارگاه های آموزشی تخصصی
کارگاه های آموزشی تخصصی
سمینارهای آموزشی کاربردی
سمینارهای آموزشی کاربردی
دوره های آموزشی انگیزشی
دوره های آموزشی انگیزشی

خدمات آموزشی

نیازسنجی
نیازسنجی
نیازسنجی آموزشی عبارتست از فرآیند جمع آوری اطلاعات درباره آن دسته از نیازهای آشکار و پنهان سازمان که از طریق آموزش قابل رفع است. این فرآیند به دست اندرکاران آموزش کمک می کند تا نیاز آموزشی یا نقص عملکردی اعضای سازمان را مورد شناسایی قرار دهند.فرآیند ...
برنامه ریزی و اجرا
برنامه ریزی و اجرا
در این مرحله با در نظر گرفتن محدودیت های آموزش از قبیل الزامات مربوط به مقررات، خط مشی سازمان، بودجه و زمانبندی اقدامات و فعالیت هایی که برای پر نمودن فاصله شایستگی بدست آمده در فرآیند نیازسنجی لازم است طراحی می گردد. همچنین در طراحی برنامه آموزشی با...
ارزیابی اثربخشی
ارزیابی اثربخشی
در ارزشیابی نتایج آموزش میزان دستیابی به اهداف سازمانی و اهداف آموزشی و به بیان دیگر اثربخشی آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. اقدامات لازم در این مرحله شامل موارد زیر است: گرفتن بازخور از فراگیر و آموزش دهندهگرفتن بازخور از مدیران بلافصل و سرپرستان...
آموزش مجازی
آموزش مجازی
تولید محتوا، تدوین و اجرای دوره های آموزشی مجازی و برگزاری کلاس های برخط تحولات و پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر سبب شده است، بسیاری از جنبه های زندگی بشر دستخوش تغییرات بنیادین شده و مفاهیم جدیدی شکل گیرد. یکی از حوزه...

دوره های آموزشی

دوره های عمومی
دوره های عمومی
توانمندیها و مهارت های عمومی
دوره های تخصصی
دوره های تخصصی
اداری و مالی، مدیریت، فنی و مهندسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دوره های عمومی و تخصصی 
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه نویسی، شبکه، امنیت و ...

برخی از اساتید همکار

ارشیا دکامی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سوابق : مدیر و مؤسس گروه...
ارشیا دکامی
دکتر سیما فردوسی
دکترای روان شناسی بالینی از دانشگاه لندن عضو هیئت علمی دانشگ...
دکتر سیما فردوسی
دکتر سید محسن فاطمی
دكتر سيد محسن فاطمى فوق دكتراى روانشناسى از دانشكاه هاروارد ...
دکتر سید محسن فاطمی
دکتر آذر صائمیان
تحصيلات: دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی بین المللی –...
دکتر آذر صائمیان
دستاوردها

15682

نفر ساعت آموزش برگزار شده

76

تعداد دوره ها

694

تعداد فراگیران

8

دوره های سفارشی تدوین شده

بالا