دکتر آذر صائمیان

تحصيلات:
دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی بین المللی – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مديريت آموزشي -دانشكده علوم اجتماعي و روان شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي
کارشناسی مديريت دولتي- دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني – دانشگاه تهران

برگزاری بیش از 100 سمینار و کارگاه آموزشی در زمینه های:
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- ایجاد و توسعه برند شخصی_ مربی گری (coaching) مدیریت آموزش- برنامه ریزی آموزشی – نیاز سنجی آموزشی – ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی – استانداردهای آموزش بر اساس ISO10015 – تکنیک های حل مسئله- تصمیم گیری خلاقانه – کار تیمی اثربخش مدیریت استرس – تفکر و پرورش خلاقیت – ارتباطات موثر- مدیریت بازاریابی با تاکید بر استراتژی های رقابتی – مدیریت نگرش – مدل نیازسنجی دیکوم(DACUM) – مهارتهای زندگی- تکنیک حل مساله به روش FADE -تکنیک های تصمیم گیری فردی و سازمانی – برند و توسعه آن در شرکت ها – مدیریت بازاریابی – ارتباطات سازمانی – توانمندسازی کارکنان و…