آموزش مجازی

تولید محتوا، تدوین و اجرای دوره های آموزشی مجازی و برگزاری کلاس های برخط

تحولات و پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر سبب شده است، بسیاری از جنبه های زندگی بشر دستخوش تغییرات بنیادین شده و مفاهیم جدیدی شکل گیرد. یکی از حوزه هایی که از این مهم متاثر شده، آموزش و یادگیری است که بسیاری از محدودیت های آن امروزه به واسطه پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال از بین رفتن است. آموزش های غیرحضوری و الکترونیکی نیز از حوزه هایی هستند که به واسطه این تحولات و نیز الزامات جامعه امروز به سرعت در حال گسترش و توسعه می باشند.
آکادمی شریف با بهره گیری از یک تیم توانمند، طیف وسیعی از خدمات شامل تولید محتوا، تدوین و اجرای دوره های آموزشی مجازی و سنجش و ارزیابی را به متقاضیان ارائه می نماید. همچنین بسته خدمات پشتیبانی دوره های آموزشی مجازی برخط در سه دسته اقدامات پیش از برگزاری، حین برگزاری و پس از برگزاری دوره های آموزشی تعریف و ارائه می گردد.

اقدامات پیش از برگزاریاقدامات حین برگزاریاقدامات پس از برگزاری

برای ورود به سامانه آموزش مجازی آکادمی شریف کلیک نمایید