دوره های عمومی

این دوره ها با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندیهای عمومی کارکنان سازمان ها و شرکت ها بصورت اختصاصی در محل سازمان ها برگزار می گردند. عناوین دوره های آموزشی عمومی در ادامه آمده است:

 • آيين نگارش و مكاتبات اداري
 • گزارش نويسي
 • خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري
 • اصول و مباني ارتباطات
 • شناخت راهها و روش هاي نوين دستيابي به اطلاعات
 • شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني
 • برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران
 • مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
 • اخلاق فردي
 • روابط خانوادگی
 • روابط اجتماعی
 • بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري آن
 • كاربردهاي فناوري اطلاعات
 • محيط زيست و دولت سبز
 • مدیریت دانش
 • ايمني و بهداشت محيط كار
 • كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي- امدادي
 • جستجو، امداد و نجات
 • اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
 • آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه
 • تجارت الكترونيكي
 • ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
 • جعل اسناد و راه هاي مقابله با آن
 • سازمان جهاني تجارت (WTO)
 • كارآفريني