درباره ما

امروزه نقش بی بدیل سرمایه های انسانی در توسعه و پیشرفت جوامع و نیز تعالی و موفقیت سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. شاید بتوان مهمترین عامل کامیابی یا شکست سازمان ها و شرکت ها را کارکنان آنها دانست. آکادمی شریف با اعتقاد راسخ به نقش سرمایه های انسانی در پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور، برآنست تا با ارائه خدمات آموزشی روزآمد و اثربخش گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل در دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی بردارد.

مجوزها و تاییدیه ها

  • مجوز برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  • تاییدیه آموزش مرکزی شرکت ملّی نفت ایران در حوزه های مدیریت، مالی و اداری، زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات

اعضای تیم اجرایی آکادمی شریف با بیش از 15 سال سابقه ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها و شرکت های بزرگ کشور و افتخار همکاری با اساتید شاخص و مجرب، خود را متعهد به رعایت اصول و ارزش های اخلاقی زیر می دانند:

 • به کارگیری تمام توان و قابلیت های خویش در جهت جلب رضایت و خشنودی خداوند در تعامل با کلیه ذینفعان
 • ترجیح منافع جمعی به منافع شخصی و تلاش در جهت تحقق اهداف، سیاست ها و رویکردهای مجموعه
 • رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری در انجام امور
 • رعایت صداقت، امانت، شکیبایی و حسن خلق در تعامل با دیگران
 • تلاش مستمر در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت و ترویج روحیه خلاقیت و نوآوری
 • امانت داری و استفاده بهرورانه از امکانات در اختیار
 • حفظ شأن و جایگاه فراگیران دوره های آموزشی و تکریم ایشان
 • رعایت اصول محرمانگی و رازداری و پرهیز از افشای اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد
 • باور به اصالت یادگیری و اینکه تمامی اقدامات و فعالیت ها می بایست در خدمت یادگیری فراگیران باشد
 • اهتمام به انجام کار تیمی و باور به اینکه ما و مسئولین و اعضای واحد آموزش کارفرمایان همگی در یک تیم در جهت تحقق اهداف مشترک گام بر می داریم
 • اهتمام به ارائه خدمات آموزشی اثربخش، با کیفیت مطلوب، به شیوه مناسب و در جهت رفع نیازهای آموزشی مخاطبین
 • التزام به رعایت قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه و نیز عدالت و انصاف در انجام امور
 • ارج نهادن به نظرات، انتقادات و پیشنهادات استفاده کنندگان از خدمات آموزشی و به کارگیری آنها در جهت رشد و ارتقاء سطح خدمات مجموعه
 • تلاش در جهت جلب رضایت استفاده کنندگان از خدمات آموزشی مجموعه شامل دستگاه های اجرایی و فراگیران
 • اهتمام به ایجاد و حفظ روابط راهبردی بلند مدت با کارفرمایان به عنوان یک مشاور آموزشی امین و مورد اعتماد