اساتید

تیم اجرایی آکادمی شریف در طول سالیان گذشته افتخار داشته در اجرای برنامه های آموزشی خود از بیش از 180 نفر از اساتید شاخص و برجسته کشور در رشته های مختلف بهره مند گردد.
در ادامه به نام برخی از این عزیزان اشاره شده است: