کودک و نوجوان

امروزه دغدغه بسیاری از خانواده ها شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته فرزندان و کمک به ساخت آینده ای بهتر برای آنان است. این موضوع همواره جزو اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور قرار داشته و در طول سالیان گذشته تلاش های فراوانی برای ارتقای اثربخشی برنامه های آموزشی و روزآمد کردن آنها صورت پذیرفته است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی متخصصان تعلیم و تربیت، غنی سازی برنامه ها و تنوع بخشی به موضوعات آموزشی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و بعضاً جدید دانش آموزان می باشد. از این رو به منظور ایجاد زمینه رشد و توسعه دانش، مهارت و توانمندی دانش آموزان تلاش شده تا علاوه بر برنامه آموزش رسمی موضوعات متنوع دیگری مبتنی بر نیازها و علایق دانش آموزان پیش بینی گردد، تا بتوانند بر اساس علایق و استعدادهای خویش با شرکت در این برنامه های آموزشی در یک یا چند زمینه مراحل رشد و بالندگی را طی نمایند. آکادمی شریف با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب و متخصص در زمینه آموزش کودکان و نوجوان مفتخر است بسته خدمات آموزشی خود را در اختیار مدارس قرار دهد. به منظور حفظ سلامت دانش آموزان عزیز، در حال حاضر این خدمات در قالب دوره های آنلاین ارائه می گردد.

گروه های آموزشی